Aktualności

Zwyczajne Zgromadzenie Członków

03-03-2018

ZAPROSZENIE

Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi Zaburzeniami Psychicznymi zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 20 marca 2018 roku o godzinie 15:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Podgórnej 1.

W przypadku braku quorum drugi termin Zwyczajnego Zgromadzenia Członków ustala się na dzień 20 marca 2018 roku na godzinę 15:45.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie zgromadzonych członków i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji wniosków i uchwał,   
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja dotycząca przedłożonych sprawozdań.
 8. Głosowanie nad przyjęciem przedłożonego Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 10. Dyskusja, przedkładanie wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrzenie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
 12. Przedłożenie planu pracy Zarządu na rok 2018 z uwzględnieniem uchwalonych wniosków.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Członków.

       Obecność Członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

 Zarząd Stowarzyszenia

Podaruj 1%

10-01-2018

„Nie zapominajmy o tych,

którzy już nie potrafią pamiętać”

Prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz

Elbląskiego  Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

i innymi zaburzeniami psychicznymi

 

KRS 0000060843

Każda złotówka jest dla nas cenna !

Nasze konto

19-03-2018

Prosimy członków stowarzyszenia o wpłaty składek członkowskich na nasze konto.

Numer Konta:  95 1240 2265 1111 0010 6200 5422

Jeżeli ktoś chciałby podarować jakąś kwotę to również można to uczynić z dopiskiem darowizna.

Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich.

06-02-2018

W dniach 20 - 21 stycznia 2018 roku w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich. Na Zjazd zaproszeni zostali również Przewodniczący Zarządów organizacji alzheimerowskich, które nie są zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu, ale wyrażają chęć i wolę dyskusji tematów poruszanych na Nadzwyczajnym Zjeździe.

Celem Nadzwyczajnego Zjazdu była:

 1. Analiza obecnego stanu reprezentacji i koordynacji ruch Alzheimerowskiego oraz podjęcie stosownych decyzji na przyszłość.
 2. Zastanowienie się nad powołaniem formalnej reprezentacji ruchu alzheimerowskiego w Polsce i poza granicami kraju poprzez przekształcenie OPOA w nowy związek stowarzyszeń i organizacji zarejestrowany w KRS lub powołanie nowego podmiotu, którego celem będzie koordynowanie działań oraz właściwe reprezentowanie polskich organizacji w kraju i za granicą, a ogólnopolskie Porozumienie pozostanie w niezmienionym kształcie,
 3. Opracowanie statutu nowej organizacji,
 4. Wybór władz tymczasowych nowej organizacji
 5. Nakreślenie działań mających na celu: ustalenie składki członkowskiej, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność nowego ciała oraz nawiązania współpracy z podmiotami działającymi w obszarze problematyki alzheimerowskiej w kraju i za granicą.
Życzenia

Życzenia

18-12-2017

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w domowej atmosferze, pogody ducha, wytrwałości i miłości dnia codziennego życzy wszystkim Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi.

KONFERENCJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

21-09-2017

Konferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”

odbędzie się 26.09.2017r. od godz. 10.00.

Można ją oglądać na żywo pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer

Podaruj nam 1%

25-01-2017

„Nie zapominajmy o tych,

 którzy już nie potrafią pamiętać”

      Prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz

Elbląskiego  Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 i innymi zaburzeniami

 

KRS 0000060843

 Każda złotówka jest dla nas cenna !    

Numer Konta:  95 1240 2265 1111 0010 6200 5422 

dla przelewów zagranicznych:

numer IBAN: PL 95 1240 2265 1111 0010 6200 5422

kod SWIFT: PKOPPLPW


Z góry dziękujemy.

Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

23-03-2017

W dniu 22.03.2017r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi. Zgromadzenie wybrało nowego Prezesa i Zarząd na 3 letnią kadencję. Pożegnaliśmy Stary i powitaliśmy Nowy Zarząd. Nowym Prezesem stowarzyszenia została Jadzia KUBACKA dotychczasowa Kierownik ŚDS (filia nr 1). Z Prezesurą rozstała się Hania SKROBOTUN ale pozostanie nadal w Zarządzie.

więcej na fejsie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8