Aktualności

Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich.

06-02-2018

W dniach 20 - 21 stycznia 2018 roku w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich. Na Zjazd zaproszeni zostali również Przewodniczący Zarządów organizacji alzheimerowskich, które nie są zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu, ale wyrażają chęć i wolę dyskusji tematów poruszanych na Nadzwyczajnym Zjeździe.

Celem Nadzwyczajnego Zjazdu była:

  1. Analiza obecnego stanu reprezentacji i koordynacji ruch Alzheimerowskiego oraz podjęcie stosownych decyzji na przyszłość.
  2. Zastanowienie się nad powołaniem formalnej reprezentacji ruchu alzheimerowskiego w Polsce i poza granicami kraju poprzez przekształcenie OPOA w nowy związek stowarzyszeń i organizacji zarejestrowany w KRS lub powołanie nowego podmiotu, którego celem będzie koordynowanie działań oraz właściwe reprezentowanie polskich organizacji w kraju i za granicą, a ogólnopolskie Porozumienie pozostanie w niezmienionym kształcie,
  3. Opracowanie statutu nowej organizacji,
  4. Wybór władz tymczasowych nowej organizacji
  5. Nakreślenie działań mających na celu: ustalenie składki członkowskiej, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność nowego ciała oraz nawiązania współpracy z podmiotami działającymi w obszarze problematyki alzheimerowskiej w kraju i za granicą.
Życzenia

Życzenia

18-12-2017

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w domowej atmosferze, pogody ducha, wytrwałości i miłości dnia codziennego życzy wszystkim Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi.

KONFERENCJA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

21-09-2017

Konferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”

odbędzie się 26.09.2017r. od godz. 10.00.

Można ją oglądać na żywo pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer

Podaruj nam 1%

25-01-2017

„Nie zapominajmy o tych,

 którzy już nie potrafią pamiętać”

      Prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz

Elbląskiego  Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 i innymi zaburzeniami

 

KRS 0000060843

 Każda złotówka jest dla nas cenna !    

Numer Konta:  95 1240 2265 1111 0010 6200 5422 

dla przelewów zagranicznych:

numer IBAN: PL 95 1240 2265 1111 0010 6200 5422

kod SWIFT: PKOPPLPW


Z góry dziękujemy.

Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

23-03-2017

W dniu 22.03.2017r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi. Zgromadzenie wybrało nowego Prezesa i Zarząd na 3 letnią kadencję. Pożegnaliśmy Stary i powitaliśmy Nowy Zarząd. Nowym Prezesem stowarzyszenia została Jadzia KUBACKA dotychczasowa Kierownik ŚDS (filia nr 1). Z Prezesurą rozstała się Hania SKROBOTUN ale pozostanie nadal w Zarządzie.

więcej na fejsie

WRZESIEŃ Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera.

31-08-2016

Po raz kolejny we wrześniu 2016 r. organizacje alzheimerowskie na całym świecie będą obchodzić Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (wcześniej zwracaliśmy uwagę mediów i obywateli przede wszystkim  na dzień 21 września). ADI zachęca organizacje na całym świecie, aby wykorzystywały ten miesiąc jako okazję do organizowania kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i do walki przeciwko stygmatyzacji chorych. 

Hasłem tegorocznego Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”. ADI apeluje do  członków i sympatyków organizacji alzheimerowskich, aby angażowali się w obchody: dzielili się własnymi wspomnieniami lub wspominali swoich bliskich.

To, co od lat starają się robić w swoich kampaniach organizacje alzheimerowskie dociera do coraz większej liczby ludzi na całym świecie, ale stygmatyzacja i dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej wśród ciągle jeszcze sporej grupy obywateli jest nadal poważnym problemem. Wiele osób nie wie, czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie.

W Polsce brak jest nadal systemu opieki nad osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera lub innym rodzajem otępienia mimo, że przygotowaliśmy założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, podążając za przykładem innych krajów, którym się to udało i w których takie Plany/ Programy/ Strategia zostały wdrożone i dobrze funkcjonują.

 

Informacja z XVIII Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich

30-06-2016

W załączeniu możecie przeczytać Informację z przebiegu XVIII Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich organizowanego w dniach 17 – 19.06.2016 roku przez Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Krapkowicach.

Polecamy

XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

22-06-2016

W dniach 17-19.06.2016r. odbył się z udziałem naszych przedstawicielek Bożenki Owczarczyk i Marta Knitter Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich połączony z obchodami 18-lecia działalności Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i osób z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Krapkowicach.

Więcej na facebooku naszego stowarzyszenia:

https://www.facebook.com/Elbl%C4%85skie-Stowarzyszenie-Pomocy-Osobom-z-Chorob%C4%85-Alzheimera-1609211719335768/

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8