Aktualności

XIII Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich

25-05-2012

XIII Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

02-04-2012

     ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT        

 

Zawiadomienie

09-03-2012

Zawiadomienie

 

 

List intencyjny w sprawie refundowanych leków.

27-02-2012

 Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera w sprawie leków refundowanych.

Ogólnopolskie Seminarium „Zdążyć przed czasem” pod patronatem Prezydenta Elbląga

15-09-2011

W dniu 10 listopada 2011 roku mija 10 lat działalności Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi. Z tej okazji organizacja nasza przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, sponsorów i ludzi dobrej woli w dniach 23 – 25.09.2011 roku organizuje Ogólnopolskie Seminarium „Zdążyć przed czasem” pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga oraz XII Zjazd Ogólnopolskich Organizacji i Stowarzyszeń Alzheimerowskich. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele wszystkich organizacji i Stowarzyszeń Alzheimerowskich w Polsce oraz lokalni przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej i edukacji.

21 Konferencja Alzheimer Europe w Warszawie

15-09-2011

W dniach 6 – 8.10.2011 roku przedstawiciele Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi będą uczestniczyli w 21 Konferencji Alzheimer Europe w Warszawie, która odbywać się będzie pod hasłem „Europejska Solidarność bez Granic”. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie opieki nad chorem, sprawowanej przez rodzinę i profesjonalne placówki opiekuńcze. To już po raz drugi w Polsce, w Warszawie odbywać się będzie taka konferencja. Pierwsza została zorganizowana w roku 1996.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera - „Różne oblicza demencji”

15-09-2011

W dniu 21 września każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W tym roku dzień ten przebiegać będzie pod hasłem „Różne oblicza demencji”.

Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej

15-09-2011

Od 1 lipca 2011 roku Polska przewodzi Prezydencji w Unii Europejskiej. Parlament Europejski i Rada Unii szczególny nacisk kładzie na działania skierowane do starszego pokolenia. Z tej okazji Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi pragnie włączyć się w działania promujące nasze miasto Elbląg, w którym sprawy osób starszych a szczególnie chorych i niepełnosprawnych są bardzo ważne.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
następne >