informacja z polski

Data: 13-06-2013

Informacja z Polski

W dniu 27.05.2013 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli

ze strony Koalicji Alzheimerowskiej :

prof. M. Barcikowska, prof. A. Szczudlik, prof. T. Parnowski, A. Rossa i A. Sadowska.

 

ze strony Ministerstwa Zdrowia

Podstekretarz Stanu - min. Igor Radziewicz-Winnicki

Dyr. Depart. Polityki Lekowej  i Farmacji - , A. Fałet

Z-ca dyr. Dep. Zdrowia Publicznego, W. Kłosiński –

Gł. specj. w Depart. Dialogu Społecznego  - P. Jóżwicki

Naczelnik Depart. Zdr. Publicznego - Pani M. Drewnicka

ponadto

Krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii -  prof. M. Jarema

Krajowy konsultant  w  dziedzinie neurologii  - prof. W. Gryglewicz

 

          Ministerstwo Zdrowia otrzymało wiele tygodni przed spotkaniem założenia Planu. Na wstępie spotkania przedstawiłam jego cel i historię tworzenia dyrektywy w sprawie uczynienia choroby Alzheimera priorytetem polityki zdrowotnej.Pan minister zwrócił uwagę, że w Planie większość zadań kierowanych jest do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby jednak spotkanie nie zakończyło się na tym stwierdzeniu skoncentrowaliśmy się więc na zadaniach dla Ministra Zdrowia tj. :

- tworzenia poradni  zaburzeń pamięci

- tworzenia placówek diagnostyki jednodniowej

- wdrożenia standardu badania przesiewowego pamięci u osób po 60 roku życia w ramach

  wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- usprawnieniu, a tym samym urealnieniu  standardu opieki pielęgnacyjnej w domu chorego    

   leżącego.

             To spotkanie z pewnością nie było ostatnim. Na początek września chcemy zorganizować kolejne spotkanie z ministerstwem pracy w celu przedstawienia postulatów Narodowego Planu Alzheimerowskiego w sprawie  opieki. Gdyby udało się doprowadzić do wdrożenia postulatów medycznych a w przyszłości rozmawiać z Ministrem Pracy i w tym zakresie cokolwiek poprawić to byłby nasz wielki sukces, bo ciągle nie ma atmosfery do zmian.

 

Informację przysłała Alicja Sadowska – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie.