Informacje z Polski

Data: 20-03-2013

Działania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich.

Marzec 2013

            W styczniu 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie robocze członków Koalicji Alzheimerowskiej reprezentującej Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich w składzie Edyta Długosz / Lublin / Andrzej Rossa / Poznań / Zygmunt Wierzyński / Rzeszów / Mirka Wojciechowska i Alicja Sadowska / Warszawa /. W trakcie spotkania dyskutowano w jaki sposób każda z organizacji alzheimerowskich działających w Polsce mogłaby włączyć się w proces przybliżania możliwości przyjęcia przez Rząd do realizacji Narodowego Planu Alzheimerowskiego. Stwierdzono, że potrzebujemy sojuszników, którzy życzliwie i ze zrozumieniem podejdą do naszych propozycji.

Podjęto, że każda organizacja na poziomie swojego działa powinna dotrzeć do posłów i senatorów, aby przez nich kształtować pozytywne nastawienie do propozycji powołania do życia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.

            Celem PPA jest poprawa jakości życia chorych poprzez przyspieszenie diagnozy, lepszy dostęp do lekarza, tworzenie specjalistycznych poradni pomoc choremu w domu, tworzenie sieci placówek pomocy dziennej okresowej i stacjonarnej itp.

            Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Stowarzyszenia załącza tekst deklaracji oraz założeń do Narodowego Planu Alzheimerowskiego z prośbą o zapoznanie się oraz zgłoszenie do Zarządu Stowarzyszenia sowich propozycji, spostrzeżeń czy wniosków. Wszyscy musimy się czuć odpowiedzialni za urzeczywistnienie idei deklaracji paryskiej przyjętej przez Parlament Europejski w lutym 2009 roku nr 08/2008. 

 

                                                                                                Z koleżeńskim pozdrowieniem   

                                                                                                          Krystyna Grzybicka