List intencyjny w sprawie refundowanych leków.

Data: 27-02-2012

 Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera w sprawie leków refundowanych.

                                                                       Szanowny Pan

                                                                   Bartosz Arłukowicz                                                                                 

                                                                    Minister Zdrowia

 

 

         Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi zwraca się do Pana Ministra o interwencję w sprawie przywrócenia cen dotychczas obowiązujących na leki dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Obecne zmiany na listach refundowanych bardzo dotknęły osoby chore, ich rodziny i opiekunów. Najbardziej dotkliwą jest zmiana ceny leku Excelon w plastrach i pastylkach. Dotychczas to jedyny lek, który można podać w formie pozajelitowej, szczególnie przydatny w leczeniu chorych z zespołem zaburzeń zachowania, pobudzonych z zespołem urojeniowym / trucie /, a więc tych którym podanie leku w postaci pastylki jest praktycznie niemożliwe.

        Występując w imieniu naszych członków, opiekunów osób z chorób Alzheimera, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami oraz kosztami jakie zmuszeni są ponosić za leki, organizację opieki na czas pracy, opłaty dowozu do dziennej placówki opiekuńczej, umieszczenia w domu pomocy społecznej, rehabilitacji itp. zwracamy się do Pana Ministra o jak najszybszą interwencję w tej sprawie, jakże ważnej sprawie dla około 250.000  obywateli naszego kraju / osób cierpiących na chorobę Alzheimera.

 Elbląg,26.01.2012.r.