Mamy Nowy Zarząd

Data: 25-06-2020

Informujemy, że 23.06.2020r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Ewa TORBICZ - prezes
Luiza PYSIAK - wiceprezes
Marta KNITTER - skarbnik
Arkadiusz SZYMAŃSKI - sekretarz
Jadwiga KUBACKA - członek
Małgorzata SŁOWIK - członek
Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów a "staremu" dziękujemy za trzyletnią kadencję.