Nasze konto

Data: 19-03-2018

Prosimy członków stowarzyszenia o wpłaty składek członkowskich na nasze konto.

Numer Konta:  95 1240 2265 1111 0010 6200 5422

Jeżeli ktoś chciałby podarować jakąś kwotę to również można to uczynić z dopiskiem darowizna.