Podziękowanie

Data: 06-09-2015

W imieniu Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami  Psychicznymi  mam zaszczyt  złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom przekazującym na rzecz tutejszego Stowarzyszenia odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, umożliwiając realizację zadań statutowych.

W roku bieżącym z wymienionego odpisu wpłynęła na konto Stowarzyszenia kwota w wysokości 4053,84 zł.

                                                                                                             Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                   Hanna Skrobotun