Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej

Data: 15-09-2011

Od 1 lipca 2011 roku Polska przewodzi Prezydencji w Unii Europejskiej. Parlament Europejski i Rada Unii szczególny nacisk kładzie na działania skierowane do starszego pokolenia. Z tej okazji Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi pragnie włączyć się w działania promujące nasze miasto Elbląg, w którym sprawy osób starszych a szczególnie chorych i niepełnosprawnych są bardzo ważne.