Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

W dniu 17.03.2015r. o godzinie 17:00 w Hotelu Młyn odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.