XIII Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich

Data: 25-05-2012

XIII Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich

W dniach 11 - 13 maja 2012 roku w Szczecinie odbył się XIII Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich, w ktorym wzięło udział 17 organizacji alzheimerowskich z całej Polski, w tym przedstwaciele naszego Stowarzyszenia. Spotkanie zaplanowane na 3 dni rozpoczęło sie w dniu 11 maja w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzedu Wjewódzkiego, gdzie wszystkich zaproszonych gości przywitały władze Miasta Szczecina oraz organizatorzy Zjazdu Szczecinskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Azlheimera i Innymi Rodzajami Otępień " Jaskółka". W bardzo bogatym programie przewidzianej konferencji zaprezentowano nam temat  "Bezpieczeństwo a wolność" osób chorych na chorobę alzheimera z punktu widzenia neurologa, psychiatry, duchownego oraz prawnika. Wystąpienia znanych osobistości oraz autorytetów w w/w zakresie uczyniły pierwszy dzień konferencji prawdziwą ucztą dla serca i duszy słuchaczy. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem wspaniałych wykładowcow, znawców tematu, nie szczedząc słow uznania dla organizatora za zebranie w jednym miejscu tak zacnych ludzi, autorytetów w swoich dziedzinach. Z Urzędu Miasta zawieziono nas do Miedzyzdrojów gdzie przez kolejne dwa dni tj. do 13 maja przebiegało nasze spotkanie. Zakwaterowani w hotelu " SLAVIA" oraz dwóch innych pensjonatach na skrpie, w bardzo ładnym miejscu 50 metrów od morza zpoznaliśmy się z działalnością Szczecińskiego Stowarzyszenia oraz jego formami pomocy na rzecz osób z choroba azlheimera  tj. działu środowiskowych form pomocy pólstacjonarnej dla osób z chorobą azlehiemra, oddziału specjalistycznej opieki na osobami dotkniętymi różnymi rodzajami otępień, dwoma miejscami czasowego pobytu całodobowego / forma hostelu / oraz tematyką w zakresie doskonalenia umiejetności i jakości opieki nad osobami z chorobą azlheimera.                                                                      

             W trakcie tego 3 - dniowego spotkania mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń oraz informacji na temat naszych działalności  na rzecz osób z chorobą alzheimera oraz organizacji ogólnopolskich zjazdów w przyszłości.  Całe spotkanie w Miedzyzdrojach przbiegało w bardzo miłej, serdecznej, atmosferze. Na rok 2013 nie wyłoniono organizatora XIV Zjazdu Stowarzyszeń i Organizacji Azlheimerowskich.