XV Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

Data: 13-09-2013

XV Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

W dniach 06.09. – 08.09.2013 roku w Poznaniu odbył się XV Zjazd Organizacji Alzheimerowskich z całej Polski. Organizatorem Zjazdu było Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Naszą organizację reprezentowały P. Jadwiga Kubacka i P. Krystyna Grzybicka. W czasie trzech dni intensywnie pracowaliśmy nad sprawami organizacyjnymi Ruchu Alzheimerowskiego w Polsce, w tym istnienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich i jego znaczenia dla organizacji w nim zrzeszonych.

Ustalono, że przynależność do porozumienia zobowiązuje do ścisłej współpracy, wymiany informacji oraz dbania o dobre imię. Organizacja będąca członkiem Porozumienia będzie mogła posługiwać się znakiem Porozumienia oraz zamieszczeniem na swojej stronie internetowej informacji, że jest „ Członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich”. Dla małych organizacji i stowarzyszeń oznacza to, że mogą korzystać z doświadczeń innych, nie pozostają w swoich działaniach osamotnione, będąc w grupie mają większą siłę oddziaływania na władzę, decydentów oraz polityków. Udział w XV Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich był jak co roku bogaty w informacje oraz wiedzę na tematy związane z Chorobą Alzheimera, bieżącymi działaniami w tym zakresie w Polsce i na świecie. W ramach przygotowań do wielkiej kampanii edukacyjno – informacyjnej z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Choroby Alzheimera pokazano nam film pt. „ Nie zapomnij o mnie” w reżyserii Dawida Sieveking’a / Niemcy /, który wzbudził wiele emocji wśród zebranych. Na zakończenie spotkania Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zaprosiło wszystkich uczestników na XVI Zjazd Organizacji Alzheimerowskich w roku 2014 do Bydgoszczy.

Organizatorom XV Zjazdu w roku 2013 tj. Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Alzheimerowskiego a przede wszystkim Andrzejowi Rossa składamy najserdeczniejsze podziękowania.

 

Krystyna Grzybicka i Jadwiga Kubacka