XVII Konferencja Organizacji Alzheimerowskich, Czernichów 11-13.09.2015r.

Data: 17-09-2015

W dniach 11-13.09.2015r. w Czernichowie odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Organizacji Alzheimerowskich. Nasze Stowarzyszenie reprezentowały Panie Bożena Owczarczyk i Marta Knitter. Konferencję przygotowało Stowarzyszenie i Fundacja na Rzecz osób z Chorobą Alzheimera oraz ich Rodzin "Ad Finem".

Poniżej przedstawiamy bogaty program konferencji oraz prelegentów. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie Starego Zamku oraz Browaru w Żywcu.

PROGRAM KONFERENCJI

organizowanej przez

Fundację na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera oraz ich Rodzin „Ad Finem” z siedzibą w Sokołowsku

w dniach od 11.09 do 13.09.2015 r.

w Czernichowie koło Żywca (woj. śląskie)

 11.09.2015 /piątek/

– do godz. 16.00 – rejestracja uczestników na terenie Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji Ad Finem w Czernichowie

- godz. 16.00 – przywitanie uczestników. Koncert dzieci i młodzieży tegorocznego Przeglądu talentów. Biesiada.

- godz. 19.00 – zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym „TRÓJKA” w Międzybrodziu Żywieckim.

 12.09.2015 /sobota/ lokalizacja - STARY ZAMEK W ŻYWCU 

10.00 – 10.20 – powitanie zebranych przez organizatora – p. Aleksandrę Jeziorny oraz Patronów Honorowych Konferencji, w tym Burmistrza Miasta Żywiec.

10.20 – 11.30 – blok poświęcony sprawom bieżącym, wewnętrznym Organizacji Alzheimerowskich – część 1 (w tym konieczność przyjęcia standardów opieki nad chorymi z ch. Alzheimera)

Osoba prowadząca + czynna aktywność wszystkich zebranych Przedstawicieli organizacji

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.15 – prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz „Psychoterapia seniorów i chorych”

12.15 - 12.30 pytania / dyskusja

12.30 – 13.30 przerwa obiadowa

13.30 – 14.00 prof. dr hab. Jerzy Vetulani „Sex osób dotkniętych chorobami psychogeriatrycznymi”

14.00 – 14.15 pytania / dyskusja / warsztaty

14.15 – 14.45 prof. dr hab. med. Dominika Dudek „Depresja osób chorych, depresja rodziny, samobójstwa osób chorych”

14.45 – 15.00 pytania / dyskusja / warsztaty

15.00 – 15.15 przerwa kawowa

15.15 – 15.45 prof. dr hab. Jerzy Vetulani „Cywilizacja i starzenie się”

15.45 – 16.30 mgr Iwona Malczyk „Terapia i wsparcie rodzin” wykład, dyskusja / warsztaty

16.30 – 17.30 zwiedzanie zamku

17.30 – 18.00 mgr Aleksandra Mrzyk-Sylwestrzak - „Techniki wystąpień medialnych” (wykład / warsztaty)

 13.09.2015 /niedziela/ lokalizacja – sala konferencyjna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „TRÓJKA” w Międzybrodziu Żywieckim

9.30 – 10.00 – p. Zygmunt Wierzyński - Plany Alzheimerowskie w Europie

10.00 – 12.00 – blok poświęcony sprawom bieżącym, wewnętrznym Organizacji Alzheimerowskich – część 2 (w tym konieczność przyjęcia standardów opieki nad chorymi z ch. Alzheimera)

– przerwa kawowa ok. 11.00

12.00 – 12.30 – podsumowanie tegorocznej konferencji (wnioski, postulaty) i oficjalne pożegnanie uczestników

12.30 - obiad