Zawiadomienie

Data: 20-02-2014

Zawiadomienie

                Zarzad Elblaskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera informuje, że na posiedzeniu w dniu 6.02.2014 roku ustalono, iż zebranie wyborcze do władz Stowarzyszenia odbędzie się w  dniu  20.03.2014  roku         o  godz. 15.30 w siedzibie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  Filii  Nr 1 przy  ul. Podgórnej 1.                                           W zwiazku z powyższym prosi się wszystkich Człoknków Stowarzyszenia o wzięcie czynnego udziału w wyborach.

 

                                                                                                           Z koleżenskim pozdrowieniem    

                                                                                                                    Krystyna Grzybicka

.