Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

Data: 23-03-2017

W dniu 22.03.2017r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi. Zgromadzenie wybrało nowego Prezesa i Zarząd na 3 letnią kadencję. Pożegnaliśmy Stary i powitaliśmy Nowy Zarząd. Nowym Prezesem stowarzyszenia została Jadzia KUBACKA dotychczasowa Kierownik ŚDS (filia nr 1). Z Prezesurą rozstała się Hania SKROBOTUN ale pozostanie nadal w Zarządzie.

więcej na fejsie